Hakkımda

Selin Tutku Tabur,

Klinik Psikolog, Psikoterapist, Klinik Psikoloji Doktora (Tez Aşaması)

Lise eğitimimin ardından çocukluğumdan itibaren ilgi alanım olan psikoloji üzerine eğitim almaya başladım ve 2018 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden (burslu) mezun oldum. Alanında çok iyi klinisyenlerden eğitim alabilmek, psikoloji alanında hem sosyal hem de akademik olarak kendimi geliştirebilme şansını yakalayabilmek benim için çok değerli bir deneyim oldu. 2018 yılında başladığım Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimimi Prof.Dr. M. Hakan Türkçapar danışmanlığında Bilişsel Gelişim Düzeyi ve Psikolojik Belirtilerin İlişkisi konulu tez ile tamamladım.

Şu anda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora eğitimimde tez dönemindeyim. Ankara’da Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın bilimsel asistanı olarak çalışmakta ve ergen, yetişkin alanında psikoterapi hizmeti vermekteyim.  
2023 yılında Academy of Cognitive and Behavioral Therapies (ACBT) tarafından Bilişsel Davranışçı Terapist olarak sertifiye edildim. https://www.academyofct.org/members/?view=0&pubview=
2023 yılında European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) tarafından Bilişsel Davranışçı Terapist olarak sertifiye edildim. 
2023 yılında Clinical Neuropsychology Unit at the UKE tarafından Psikoz için resmi MCT Trainer oldum. 
Hazırlayıp sunmuş olduğum Ruh Sağlığı Alanında Mesleğe Başlarken Serisi programının podcast kayıtları için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ruh Sağlığı Alanında Mesleğe Başlarken Serisi – Podcast

Üyesi Olduğum Dernekler:

Yayınlar: 

KİTAP BÖLÜMLERİ

 • Türkçapar, M. H., Tabur, S. T., (2023). Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi. Nobel Yayıncılık. (Baskıda)
 • Tabur, S. T. & Türkçapar, M. H. (2022). Psikotik bozuklukta üstbilişsel eğitim. Psikoterapiler ve psikososyal uygulamalar (1. baskı, s. 109-120). Ankara Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Türkçapar, M. H. & Tabur, S. T. (2021). Bilişsel Davranışçı Sistem Analizi Terapisi (CBASP). Bilişsel Davranışçı Terapilerde Yeni Gelişmeler (baskı, s. 343-382). Nobel Yayıncılık.

MAKALELER

 • Tabur, S. T.,Türkçapar, M. H. (2023). Çeşitli Psikopatolojilerde 3. Dalga BDT Yöntemi Olarak Bilişsel Davranışçı Sistem Analizi Psikoterapisinin (CBASP) Kullanımı ve Etkileri. Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi ve Araştırma Dergisi. (Baskıda)
 • Tabur, S. T., Suna, E., & Türkçapar, M. H. (2023). TSSB’de Bilişsel Davranışçı Terapi: Bir olgu sunumu. Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi ve Araştırma Dergisi, 12(1), 87-94. https://doi.org/10.5455/JCBPR.144110 
 • Öğütlü, H., Kaşak, M., & Tabur, S. T. (2022). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda mitokondriyal disfonksiyon. Avrasya Tıp Dergisi, 54(1), 187-195. https://doi.org/10.5152/eurasianjmed.2022.22187 

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

 • Tabur, S. T. (2020). Bilişsel gelişim düzeyi ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişki. [Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi].

POSTER VE PANEL SUNUMLARI 

 • Tabur, S.T., Turkçapar, M. H., Ozdel, K. (2023, June). Does Pre-operational thinking predict
  Borderline personality features?. in the 10th World Congress of Cognitive and Behavioral
  Therapies. Seoul, South Korea.
 • Tabur, S. T., Turkçapar, M. H. (2023, September). Cognitive Developmental Level and
  Psychopathological Symptoms. in the 52nd European Association for Behavioural and Cognitive
  Therapies (EABCT 2022), held in Barcelona, Spain.
 • Turkçapar, M. H. , Tabur, S. T. (2023, September). (Symposium presentation) The Relationship
  Between Cognitive Developmental level and the Psychopathology. in the 52nd European
  Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT 2022), held in Barcelona, Spain.

BDT İçerikli Katıldığım Bazı Seminer ve Eğitimler:

 • 2023; Certified Online Training: Metacognitive Training for Psychosis (MCT) – Clinical Neuropsychology Unit at the UKE
 • 2023-2019; Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu – Hakan Türkçapar – 300 saat – Süpervizyon
 • 2023; Judith Beck, The Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy CBT for Challenging
  Problems Pre-Congress Workshop
 • 2023; Lata McGinn – Comprehensive Treatment for Obsessive Compulsive Disorder
  Workshop
 • 2023; Michelle Craske – Inhibitory Retrieval Model of Exposure Therapy Workshop
 • 2023; 10. WCCBT Congress – 30 hours 
 • 28th April 2023; Cognitive Behavioral Therapy for Regret – NYC CBT Association/Robert
  Leahy – 3 hours 
 • Şubat 2022 – Şubat 2023; Bilişsel Davranışçı Terapi İleri Düzey Eğitimi – Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (CBPA) – 120 saat – Teorik
 • 29 Eylül – 2 Ekim 2022; Uluslararası Katılımlı 3. BDT Kongresi – 30 saat 
 • 2022; James McCullough; CBASP Workshop – 3. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi
 • 2022; CBASP for Persistent Depression and Substance Use Disorders Webinar – Kim
  Penberty
 • 7-10 Eylül 2022; 52. EABCT 2022 Congress – European Association for Behavioural
  and Cognitive Therapies (EABCT) 
 • 7 Eylül 2022; Strategies to Work with Negative Thinking in Depression Workshop- Keith Dobson – 6 Saat
 • 13 Aralık 2022; BDT Çerçevesinde Mükemmeliyetçilik – Aslıhan Dönmez- 3 saat 
 • Ocak 2022 – Mayıs 2022; Kabul ve Kararlılık Terapisi-3 – Sevinç Ulusoy (Bağlam Bilimleri Derneği – HKÜ) – 30 saat 
 • Haziran 2021 – Mart 2022; Grup Formatında Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu – Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (CBPA) – 70 saat – Süpervizyon
 • 2021- 2022; Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği – Bilişsel Davranışçı Terapi Modül 2
 • Ocak 2021 – Mayıs 2021; Kabul ve Kararlılık Terapisi-2 – Hasan Turan Karatepe (Bağlam Bilimleri Derneği – HKÜ) – 30 saat – Teorik
 • Ocak 2021 – Mayıs 2021; Kabul ve Kararlılık Terapisi- Hasan Turan Karatepe (Bağlam Bilimleri Derneği – HKÜ) – 20 saat – Teorik
 • 27 Mayıs 2021; Bilişsel Davranışçı Analiz Psikoterapi Sistemine Giriş – Unified CBT Academy – 2 saat 
 • 2021; Dannis Tirch ve Laura Silberstein Tirch – Şefkatli Terapi ile Anksiyetenin Üstesinden Gelmek (5 saat)
 • 2020 – 2021; Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu – Aslıhan Dönmez – 8 saat – Süpervizyon Ocak 2020 – Haziran 2020; Çocuk ve Ergenler için BDT – Vahdet Görmez Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (CBPA) – 80 saat – Teorik
 • 11-12 Nisan 2020; Tanı Almamış Danışanlarda BDT – Aslıhan Dönmez – 6 saat 
 • 19 Temmuz 2020; Çocuk ve Ergenlerde Travma Odaklı BDT – Süleyman Çakıroğlu – 3 saat 
 • Eylül 2019 – Mayıs 2020; Kabul ve Kararlılık Terapisi – Ahmet Nalbant -Bağlamsal Bilimler Derneği –  30 saat
 • Eylül 2019 – Mayıs 2020; Kabul ve Kararlılık Terapisi – Ahmet Nalbant – Bağlamsal Bilimler Derneği – 30 saat 
 • Kasım 2019 – Aralık 2019; 30 Saatlik BDT Beceri Eğitimi – Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği – 50 saat – Beceri eğitimi

Katıldığım Diğer Bazı Seminer ve Eğitimler:

 • 2021; Somatik Deneyimleme Türkiye – Somatik Experiencing – Somatik Deneyimleme Giriş Semineri  (16 saat)
 • 2021; Maggie Klein Çocuklarda Sosyal Duygusal Gelişim: Esnek Dayanıklılık Yol Haritası Semineri
 • 2021; Dr. Özge Orbay ile Hiç Sürprizi Olmayan Hayatlar 
 • 2021; Dr. Özge Orbay ile Partner Seçimlerimiz
 • 2021; Unified CBT Academy – Introduction to Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy: CBASP Workshop ( 3 Saat)
 • 2021; Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği – Süpervizyon Eğitimi
 • 2021; Türk Psikologlar Derneği, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Uygulama ve Yorumlama
 • 2020; Isabelle Filliozat – Duygular, Beyin ve Gelişim Semineri
 • 2020; Okutopya & SarıGaga– 1 Yazar 1 Editör 1 Yayıncıdan Öyküden Kitaba Atölyesi
 • 2020; Doç.Dr. Tamer Ergin – PASS Bilişsel Müdahale Programı
 • 2020; Uzm.Dr. Ahmet Nalbant – Kaygı ve İlişkili Zorluklarda Kabul ve Kararlılık Terapisi Yaklaşımları
 • 2020; Kli.Psk.Bahar Çakır – Oyun Terapileri Enstitüsü – Aile Oyun Terapisi
 • 2019; Uzm. Kli.Psk. Bahar Çakır – Okul Öncesi Psikoloğu Olmak
 • 2019; Dr. Psk. Mehmet Dinç & Uzm.Kli.Psk. Eren Murat Dinçer- Narrative Terapi Giriş Eğitimi
 • 2019; İstanbul Üniversitesi SEM – CAS (Cognitive Assessment System) Bilişsel Değerlendirme Testi (Eğitim+ Süpervizyon)
 • 2019; Dr. Atanur Akar – Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık Programı Eğitimi (ÇEPSP) (16 saat)
 • 2018; Prof.Dr. Mehmet Zihni Sungur – Çift Terapileri ve Cinsel Tedaviler Eğitimi (64 Saat)
 • 2018; Uzm.Kli.Psk.İpek Gökozan & Uzm.Kli.Psk. İrem Polat – Çocuk Testleri Eğitimi
 • 2018; Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk Eğitimi (80 Saat)
 • Eğitimi
 • 2017; -Mehmet Teber – Oyun Terapisi Giriş Düzeyi Eğitimi (24 Saat)
 • 2017; Uzm.Kli.Psk.İpek Gökozan & Uzm.Kli.Psk. İrem Polat Çocuk ve Ergen Psikoterapisine Giriş Eğitimi
 • 2016; – Cherly Ann WHİTE & David James DENBOROUGH – Travma Yaşayan Çocuklar ve Gençlerle Çalışmak
 • 2016; Prof. Dr. Tevfika İKİZ Psikanalitik Psikopatolojiler ve Projektif Testler Semineri
 • 2015; 20.Uluslararası TPÖÇG Kongresi – Bir Değişim Öyküsü Psikoterapi
 • 2014; YGA Liderlik Akademisi

Uyguladığım Testler:

 • MMPI – Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
 • CAS (Cognitive Assessment System) – BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME TESTİ
 • Ankara Gelişim Envanteri (AGTE)
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Bender – Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi Goodenough Harris Testi
 • Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Otizm Tarama Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi

Lisans eğitimimi alırken Prof.Dr.Mücahit Öztürk- PEDAM Kliniği’nde, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde,  Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde, Gaziantep Üniversitesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde, Erdem Koleji Ortaokulu ve İlkokulu’nda, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anaokulu’nda, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Sürekli Eğitim Merkezi’nde ve ON Danışmanlık’ta benim için çok kıymetli ve öğretici stajlar yaptım.

Ayrıca lisans eğitimim sırasında Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcılığı, Psikoloji Bölüm Temsilciliği, İktisadi-İdari ve Sosyal Bilimler Fakülte Temsilciliği, PÖMYAP Üniversite Temsilciliği görevlerini yürüttüm. Psikoloji Bölümü tarafından seri halinde düzenlenen Psikoloji Gündemleri, Psikoloji Forumları, Vaka Tartışmaları, Birikim Seminerleri ve 20.Uluslararası TPÖÇG Kongresi programlarının organizasyonlarında görev aldım ve programların sunuculuğunu yaptım. Ek olarak Uzm.Kli.Psk.-Pedagog Mehmet Teber’in Oyun Terapisi dersinin asistanlığını yaptım.

Çocuk için Oyunun Önemi’ne dikkat çekmek için oluşturduğum Haydi Gel Oynayalım Sosyal Farkındalık Projesini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile birlikte gerçekleştirdim.

Lisans eğitimim sırasında bir çok seminer ve konferanslara katıldım ve gönüllü projelerde görev aldım. 2016 yılından itibaren Önemsiyoruz (http://onemsiyoruz.org/ ) gönüllüsü olarak aktif rol almaktayım. 2019 yılında pilot uygulamasını Gaziantep Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirdiğimiz Anne-Çocuk Gelişim Rehberliği Programının saha çalışmasında görev aldım.

2019 yılından bu yana terapi, danışmanlık; 2016 yılından bu yana da eğitim organizasyonları hizmeti vermekteyim. 

Vermiş Olduğum ve Katkıda Bulunduğum Eğitimler: 

 • Terapi Odasından Sesler – Önemsiyoruz Derneği
 • Klinik Psikolog Olmaya Dair – Uzm. Gel. Psk. Begüm Köseler & Uzm. Kli. Psk. Selin Tutku Tabur & Esse Psikoloji
 • Sığınma Evlerinde Kalan Kadın ve Çocuklarla Doğru ve Etkili İletişim – Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri
 • İlişkilerin Psikogenetik Modeli – İstinye Üniversitesi Psikoloji Kulübü
 • PSİART – II. Psikoloji Oryantasyonu Konuşmacı